kliknite za omogućiti zoom
Učitavanje Karte logo
Filters
Advanced Search

Dobrodošli!

 

Putem naših stranica želimo vam predstaviti projekt “Malvasia TourIstra” – “Putevima Malvazije istarske”.

Cilj projekta je integracija vina istarske Malvazije, a time i Istre, u zajednički prekogranični turistički proizvod te brendiranje Malvazije.

Sa hrvatske strane u projektu sudjeluju 32 vinara, a sa slovenske 22.

Detaljno smo obradili fizikalno-kemijski sastav tih vina, aromatski i fenolni profil te obavili senzornu analizu, a sve s ciljem stvaranja baze podataka različitih stilova vina Malvazije i proizvođača, koju možete konzultirati na našoj interaktivnoj karti.

naslovna