kliknite za omogućiti zoom
Učitavanje Karte logo
Filters

INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM POREČ

institutVODEĆI PARTNER NA PROJEKTU PUTEVIMA MALVAZIJE ISTARSKE (MALVASIA TOURISTRA)

Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču je javni znanstveni institut koji djeluje u okviru Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Kroz povijest Institut je mijenjao svoj naziv, sadržaj i razine istraživanja. Kao početak postojanja bilježi se 5. rujna 1874. godine, kada je Istarski sabor donio odluku o osnivanju Pokrajinske vinarsko-voćarske stanice sa sjedištem u Poreču koja je počela s radom u travnju 1875. godine. Sadašnji naziv Institut za poljoprivredu i turizam nosi od 1989. godine, a od 1996. godine je javni znanstveni institut. Osnovna djelatnost Instituta odnosi se na primijenjena znanstvena istraživanja u poljoprivredi i turizmu kroz realizaciju znanstvenih i stručnih projekta iz područja vinogradarstva, vinarstva, maslinarstva i maslinovog ulja, povrćarstva, agroekonomike i turizma. Institut obavlja i druge djelatnosti ponajprije kroz akreditirane laboratorije (Vinarski i Prehrambeno-biotehnološki). Institut je jedina institucija u Republici Hrvatskoj, koja njeguje multidisciplinarni pristup istraživanju u kojem povezuje poljoprivredu i turizam, dva usko povezana, međuovisna i neodvojiva sektora.

U okviru Instituta djeluju: Zavod za poljoprivredu i prehranu (znanstveno-istraživački i stručni rad na području biotehničkih znanosti), Zavod za ekonomiku i razvoj poljoprivrede (poljoprivredna obiteljska gospodarstva, planiranje i zaštita prostora), Zavod za turizam (razvoj, ekonomika i organizacija ruralnog turizma u Istri), Tehnologijsko razvojni centar (razvojni projekti, kreiranje proizvoda i tehnologija, razvijanje infrastrukture za razvoj gospodarstva) i Pokusno poljoprivredno imanje u funkciji znanstveno-istraživačkog i stručnog rada. U sklopu Instituta djeluju 4 laboratorija: vinarski, prehrambeno – biotehnološki, genetički i pedološki, u kojima se odvija znanstveno istraživački i komercijalni rad usmjeren na pružanje usluga iz područja fizikalno – kemijskih i senzorskih analiza različitih poljoprivredno – prehrambenih proizvoda, analize tla i biljnog materijala.

 

Nositelj projekta Vinarski laboratorij djeluje u sklopu Zavoda za poljoprivredu i prehranu Instituta za poljoprivredu i turizam. Ima dugu tradiciju i još od 1985. godine obavlja fizikalno – kemijske analize mošta, vina i jakih alkoholnih pića u sklopu komercijalne i znanstveno – istraživačke djelatnosti, te ima vrlo veliku važnost za istarsku regiju u smislu kontrole i podizanja kakvoće vina. Od 2006. godine Vinarski laboratorij je u statusu ovlaštenog laboratorija za obavljanje stručnih poslova fizikalno – kemijske analize vina i drugih proizvoda od grožđa vinove loze, te voćnih vina, a za potrebe puštanja u promet navedenih proizvoda. Od ožujka 2010. godine Vinarski laboratorij je od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) akreditiran prema Normi HRN EN ISO/IEC 17025 (Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija) u području fizikalno-kemijske analize, a od 2012. godine i u području organoleptičke (senzorne) analize vina.