kliknite za omogućiti zoom
Učitavanje Karte logo
Filters

O Projektu

NASLOV PROJEKTA: Putevima Malvazije istarske

AKRONIM: Malvasia TourIstra

PARTNERI:

Hrvatska:

 • Institut za poljoprivredu i turizam Poreč – vodeći partner
 • Udruga vinogradara i vinara Istre – VINISTRA – partner

Slovenija:

 • Kmetijški Inštitut Slovenije (Ljubljana) – partner
 • Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije -Turistica (Portorož) – partner
 • Društvo vinogradnikov Slovenske Istre (Marezige) – partner
 • Konzorcij vin Istre, zaščita in promocija vin, g.i.z. (Izola) – partner

VODITELJICA PROJEKTA:  dr.sc. Sanja Radeka, e-mail: sanja@iptpo.hr; tel: 00385 52 408 339; mob: 099 316 3778

PROGRAM: Operativni program prekogranične suradnje IPA Slovenija-Hrvatska 2007.-2013.

NATJEČAJ: 3. Poziv na dostavu prijedloga projekata u sklopu Operativnog programa IPA Slovenija – Hrvatska 2007.–2013.

PRIORITET:  1. Gospodarski i društveni razvoj

MJERA: 1.1. Turizam i ruralni razvoj

UKUPNI TROŠAK PROJEKTA: 471.573,01 EUR

ZATRAŽENI IZNOS IPA SREDSTAVA: 400.837,05 EUR

SAŽETAK PROJEKTA:

Jedan od tradicionalnih i tržišno najvažnijih poljoprivrednih proizvoda Istre je vino, od čega najveći značaj ima autohtona sorta Malvazija istarska. O proizvodnji i trženju Malvazije, kao jednog od glavnih tipičnih lokalnih poljoprivrednih proizvoda, uvelike ovisi održivi razvoj te rješavanje specifičnih problema poljoprivrede i gospodarstva, te s njima neodvojivo povezanog turizma, odnosno agroturizma, u pograničnom ruralnom području.

Cilj projekta je integracija vina Malvazije istarske, u zajednički prekogranični turistički proizvod, sa ciljem doprinosa započetim strategijama promocije zajedničkog brenda Istre kao specifične prekogranične turističke destinacije. Navedeno će se postići kroz karakterizaciju i evaluaciju vina Malvazije, odnosno definiranje različitih tipova, stilova vina Malvazije: svježa – mlada, zrela, (cryo) macerirana, barikirana, tradicionalna (»arhaična«), desertna, uz optimizaciju i standardizaciju tehnologije proizvodnje i ispitivanja mogućih učinaka vina Malvazije na ljudsko zdravlje. Malvazija istarska će biti neposredno uključena u prekogranični turistički proizvod na osnovi analize postojeće eno-gastronomske ponude, uz isticanje dodane vrijednosti. Projekt teži poboljšanju prepoznatljivosti Istre, jačanju utjecaja turizma u manje frekventnim dijelovima prekograničnog područja, promovira prekograničnu poslovnu suradnju na razini jačanja suradnje između istraživačkih organizacija i zajednički prijenos znanja, te uspostavlja prekograničnu mrežu suradnje na više razina (proizvođači vina Malvazije, različite udruge proizvođača, nositelji turističke ponude, istraživačke organizacije), doprinosi uspostavljanju i ujednačenom razvoju jedinstvenog prostora, kao i zajedničkom promicanju Istre na tržištu EU.  Specifične analize i studije koje će se provesti koristiti će institucijama koje utječu na razvoj i politiku u regiji (Ministarstva zaštite okoliša, poljoprivrede, zdravlja). Turističke organizacije i općine dobiti će novo ishodište za promociju i marketing Istre, ponuđači usluga u turizmu razrađen jedinstven nastup, niže troškove poslovanja i bolje djelovanje opskrbnog lanca. Kreiranjem WEB baze podataka proizvođača različitih tipova vina Malvazije istarske, te interaktivne karte »Putevima Malvazije istarske s 3-5 vinskih itinerera (vinske ceste, turističke ture) zainteresiranim kupcima će biti omogućeno pretraživanje ponude po određenim kriterijima (različiti stilovi vina Malvazije – svježa, zrela, (crio) macerirana, tradicionalna (arhaična), desertna s podrobno opisanim senzornim značajkama, aromatskim i fenolnim profilom, te fizikalno – kemijskim karakteristikama.

CILJEVI PROJEKTA:

Opći ciljevi prekogranične suradnje

 • Poboljšati prepoznatljivost Istre kroz zajednički marketing, tradicionalnog poljoprivrednog proizvoda vina Malvazije istarske, njegovu promociju i uključivanje u turističku ponudu;
 • Ojačati utjecaj i promicanje turizma u manje frekventnim dijelovima regije što ima neizravan utjecaj na poboljšanje zaposlenosti, gospodarski rast i široku raznolikost turističkih usluga;
 • Stvoriti podršku za zajedničko promicanje međudržavnih regija na tržištu EU;
 • Poboljšati međudržavnu suradnju, kako na razini marketinga turističkih usluga i proizvoda, tako i na razini jačanja suradnje istraživačkih organizacija i prijenosa znanja iz obje države;
 • Uspostaviti mrežu međudržavne suradnje na više razina (proizvođači vina, agroturizmi, udruge, jedinice lokalne samouprave, istraživačke organizacije);
 • Promicati dobrosusjedske odnose i napredak između dviju zemalja.

Posebni prekogranični ciljevi

Cilj projekta je zajednička identifikacija i definicija dodane vrijednosti vina Malvazije istarske (specifičnost, prepoznatljivost, raznolikost) te njeno uključivanje u integralni turistički proizvod s ciljem razvoja strategije zajedničke promocije jedinstvene eno-gastronomske ponude hrvatske i slovenske Istre u svjetskim okvirima. Navedeno će se provesti na osnovi karakterizacije i vrednovanja različitih stilova vina Malvazije stručnim, tehničkim i znanstvenim alatima.

1. Karakterizacija zajedničkog prekograničnog tržišnog proizvoda (vina Malvazije istarske), te optimizacija i standardizacija tehnologije:

 • Detaljna fizikalno-kemijska i senzorna karakterizacija različitih stilova vina Malvazije;
 • Definiranje jasnih uputa za proizvodnju različitih stilova vina Malvazije (standardna-„mlada“, „zrela“, „(crio) macerirana“, tradicionalna („arhaična“), desertna („slatka“) Malvazija,
 • Izrada stručno-tehničkog elaborata za proizvođače (prekogranično usklađivanje tehnologija), agroturizme (marketing i promocija), studente i potrošače.

2. Ispitivanje mogućih učinaka vina Malvazije na ljudsko zdravlje:

 • Utvrđivanje antioksidativnih učinaka i ostalih učinaka fenola u vinu Malvazije na zdravlje;
 • Utvrđivanje mogućeg negativnog utjecaja vinogradarsko – vinarske proizvodnje u istarskom okruženju kroz analize ostataka pesticida i teških metala u grožđu i vinu Malvazije.

3. Razvoj prekograničnog integralnog turističkog proizvoda –„Putevima Malvazije istarske“ :

 • Analiza postojeće eno-gastronomske ponude i drugih oblika turističke ponude;
 • Vrednovanje i uključivanje Malvazije kao tipičnog elementa u integralni turistički proizvod uz isticanje utvrđene dodane vrijednosti;
 • Prijenos znanja i razvoj jedinstvene strategije promocije, te promocija brenda Malvazije kao zajedničkog integralnog turističkog proizvoda (biti će izrađen jedinstveni vizualni identitet – logotip projekta, organizirane 4 radionice, 4 seminara, 4 znanstveno – stručna skupa, izrađen 1 zajednički elaborat, 1. zajednička brošura na 5 jezika, web stranica s bazom podataka – pretraživač po proizvođačima i različitim tipovima vina Malvazije – na 5 jezika, interaktivna karta s 3-5 vinskih itinerera,  itd.)

 

STRUČNO-TEHNIČKI ELABORAT (pdf, 2Mb)