kliknite za omogućiti zoom
Učitavanje Karte logo
Filters

UDRUGA VINOGRADARA I VINARA ISTRE – VINISTRA

logo vinistra okrugliUdrugu vinogradara i vinara Istre osnovali su istarski vinari u suradnji s Istarskom županijom 1994. godine u Poreču, kao udrugu građana, s ciljem pružanja stručne pomoći članovima, boljeg povezivanja proizvođača, zastupanja njihovih interesa, njegovanja i održavanja tradicionalnih običaja vezanih uz vinarstvo, te s ciljem bolje prezentacije i promocije istarskih vina i vinara. Osnovne aktivnosti su stvaranje imidža istarskih vina kao kvalitenih i prirodnih proizvoda; širenje tržišta putem organizacije i zajedničkih nastupa na izložbama, sajmovima i drugim vidovima aktivnosti; pružanje potpore članovima istraživanjima, selekcijom i reprodukcijom kvalitetnog materijala; njegovanje i oživljavanje tradicionalnih običaja vezanih uz vinogradarstvo i vinarstvo i suradnja s obrazovnim i znanstvenim institucijama, te drugim sličnim udrugama u zemlji i inozemstvu. Vinistra je neprofitno udruženje registriranih proizvođača vina i grožđa s područja Istre, koje štiti poslovne interese članstva unapređujući proizvodnju aktivnostima zaštite, razvoja i promocije vina u suradnji sa svim pojedincima i institucijama koje mogu doprinijeti ostvarenju ciljeva udruge.