kliknite za omogućiti zoom
Učitavanje Karte logo
Filters

UNIVERZA NA PRIMORSKEM, FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE – TURISTICA

LOGO TURISTICASveučilište na Primorskem Fakultet za turističke studije – Turistica (UP FTŠ Turistica) je visokoškolska obrazovna ustanova čiji je osnovni cilj stvaranje, očuvanje, pružanje i posredovanje znanja, iskustava te informacija potrebnih za kvalitetan razvoj turizma i s turizmom povezanih djelatnosti. U okviru i za potrebe svojeg poslanstva razvija turističku struku i znanstvene discipline povezane s turizmom. Znanja o turizmu i srodnim djelatnostima širi na način koji osigurava formiranje visoko osposobljenih kadrova za kvalitetno planiranje, vođenje i pružanje turističkih usluga. Osim pedagoškog procesa, razvija i vodeći znanstveni centar za proučavanje turizma. Organizacijske jedinice fakulteta su: Katedra za socijalne i humanističke znanosti u turizmu, Katedra za management turističkih poduzeća i Katedra za management turističkih odredišta. U okviru fakulteta djeluje Centar za događanja škole, Centar za funkcionalno obrazovanje, savjetovanje i publikacije te Institut za turizam. Njihove istraživačko-razvojne kompetencije su sljedeće: istraživanja i analize na području rada turističkih poduzeća i odredišta te turističkog tržišta sa svrhom prepoznavanja novih trendova za planiranje novih turističkih proizvoda, istraživanje i analizu na području marketinga i upravljanja turističkim poduzećima i odredištima. U okviru istraživanja mjere zadovoljstvo gostiju i zaposlenika te uspješnost poslovanja u turizmu. Osim obrazovanja i istraživanja na području turizma bave se i drugim djelatnostima kao što su organizacija znanstvenih i stručnih događanja, publicistička i nakladnička djelatnost, dokumentacijska i knjižnička djelatnost.