kliknite za omogućiti zoom
Učitavanje Karte logo
Filters

ZDRUŽENJE VINOGRADNIKOV IN VINARJEV ISTRE – VINISTRA

logo vinistra okrugli

Društvo vinogradnikov in vinarjev Istre so ustanovili istrski vinarji v sodelovanju z Istrsko županijo leta 1994 v Poreču, kot društvo občanov. Cilj društva je nudenje strokovne pomoči svojim članom, boljše povezovanje pridelovalcev, zastopanje njihovih interesov ter ohranjanje in spodbujanje tradicionalnih navad, vezanih na pridelavo vina. Vse to s ciljem boljše prepoznavnosti in trženja istrskih vin in vinarjev. Osnovne aktivnosti društva so: ustvarjanje ugleda istrskih vin, kot kvalitetnih in naravnih pridelkov, širjenje tržišča z organizacijo skupnih nastopov na razstavah in sejmih in drugih vidikov aktivnosti, izražanje podpore članom, raziskavam, selekciji in reprodukciji kvalitetnega sadilnega materiala, spodbujanje za oživitev tradicionalnih navad, vezanih na vinogradništvo in vinarstvo in sodelovanje z znanstvenimi inštitucijami in drugimi podobnimi ustanovami doma in v tujini. Vinistra je neprofitno društvo registriranih pridelovalcev vina in grozdja z območja Istre, ki ščiti poslovne interese članov s pospeševanjem proizvodnje, aktivnostmi v zvezi z zaščito, razvojem in trženjem vina v sodelovanju z vsemi posamezniki in inštitucijami, ki lahko prispevajo k doseganju ciljev društva.