kliknite za omogućiti zoom
Učitavanje Karte logo
Filters

KONZORCIJ VIN ISTRE

kvi logo

Konzorcij vin Istre, zaščita in promocija vin, je organiziran kot gospodarsko interesno združenje – nedobičkonosna organizacija, katere cilj je zaščita, valorizacija, promoviranje in upravljanje s celostnimi interesi, ki se nanašajo na vinogradniško vinarske dejavnosti vinorodnega okoliša Slovenska Istra. Povezuje pridelovalce in vinarje Istre ter druge akterje, ki bi lahko pripomogli k ohranjanju tipičnih vinskih sort v Istri, pridelavi vrhunskega vina in zagotavljanju uspešne promocije vin, območja in drugih tipičnih pridelkov in izdelkov območja Istre.

V ustanovitveni pogodbi so si zadali cilje, ki jih lahko strnemo v tri sklope dejavnosti:

1. zaščita porekla in poimenovanja vin
2. svetovalna, strokovna in raziskovalna dejavnost
3. dejavnost promocije vin na trgu

V okviru zaščite porekla in izboljšanja kakovosti vin  so sprejeli Pravilnik o pridelavi grozdja in vina sorte refošk za pridobitev oznake KVI, enak pravilnik za malvazijo ter Pravilnik o ocenjevanju in ugotavljanju ustreznosti vina sorte RF in MLV za pridobitev oznake KVI. Konzorcij zaenkrat deluje na strokovnem in raziskovalnem področju še v manjši meri, vendar pa goji tesne povezave z vsemi pomembnimi institucijami na tem področju. Univerza na Primorskem je podporni ustanovni član Konzorcija, ki sodeluje tudi s Kmetijsko svetovalno službo ter z drugimi sorodnimi organizacijami.
Strokovni odbor je namenjen tudi strokovni pomoči članom in nadzoru pridelave v vinogradih, organizira pa tudi ocenjevanja.
Za člane je še posebej pomembna promocijska dejavnost Konzorcija, saj jim omogoča, da svoja vina predstavljajo na trgu, kar je danes ključnega pomena tudi v vinarstvu.