kliknite za omogućiti zoom
Učitavanje Karte logo
Filters

KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE

KIS_logotip_vodoravni_barvni_PANTONE

Kmetijski Inštitut Slovenije opravlja raziskave in servisne dejavnosti na različnih področjih kmetijstva: varstvo rastlin, živinoreja, poljedelstvo, sadjarstvo in vinogradništvo, ekonomika kmetijstva ter kmetijska tehnika. Delovanje inštituta je akreditirano v okviru standarda ISO 9001. Poleg tega deluje v okviru Kmetijskega Inštituta Slovenije tudi Centralni laboratorij, ki je s svojimi najmodernejšimi analitskimi aparaturami vodilni laboratorij v Republiki Sloveniji za analize s področja ostankov pesticidov, vina, žganih pijač, tal, živalske krme in medu. Za omenjene analize ima vpeljan sistem kakovosti po standardu ISO 17025, akreditiran pa je s strani francoske akreditacijske službe COFRAC. Glavni vir Inštituta so nacionalni in evropski projekti s področja kmetijstva ter prenosa znanj do končnih uporabnikov. Kmetijski Inštitut Slovenije ima svojo lastno računovodsko službo, ki skrbi za finančni sektor in likvidnost poslovanja.