kliknite za omogućiti zoom
Učitavanje Karte logo
Filters

INŠTITUT ZA KMETIJSTVO IN TURIZEM POREČ

institut

VODILNI PARTNER NA PROJEKTU PO POTEH ISTRSKE MALVAZIJE (MALVASIA TOURISTRA)

Inštitut za kmetijstvo in turizem Poreč je javni raziskovalni zavod, ki deluje pod okriljem Ministrstva za znanost, izobraževanje in šport Republike Hrvaške. Skozi zgodovino je zamenjal svoje ime, vsebino in raven raziskav. Začetek delovanja povezujemo s 5. septembrom 1874, ko se je Istrski parlament odločil za ustanovitev Deželno vinogradniško-sadjarskega centra s sedežem v Poreču, ki pa je začela delovati leta aprila 1875. Sedanje poimenovanje, Inštitut za kmetijstvo in turizem Poreč, sega v leto 1989, od leta 1996 pa deluje kot javni raziskovalni zavod. Glavna dejavnost zavoda se nanaša na aplikativne znanstvene raziskave v kmetijstvu in turizmu, z realizacijo znanstvenih in tehničnih projektov s področja vinogradništva, vinarstva, oljkarstva in oljčnega olja, zelenjadarstva, kmetijske ekonomike in turizma. Zavod opravlja tudi druge dejavnosti, predvsem preko akreditiranega laboratorija (Vinarski in prehrambno-biotehnološki). Inštitut za kmetijstvo in turizem Poreč je edina ustanova v Republiki Hrvaški, ki spodbuja multidisciplinarni pristop k raziskavam ter povezuje kmetijstvo in turizem: tesno povezana, soodvisna in neločljiva sektorja.

V sklopu inštituta delujejo: Oddelek za kmetijstvo in prehrano (znanstveno-raziskovalno in strokovno delo na področju biotehnologije), Oddelek za ekonomiko in razvoj kmetijstva (kmetijsko-družinsko gospodarstvo, načrtovanje in integriteta prostora), Oddelek za turizem (razvoj, ekonomika in organizacija podeželjskega turizma v Istri), Center za tehnološki razvoj (razvojni projekti, proizvodnja in tehnologija, razvoj infrastrukture, pomembne za gospodarski razvoj) in Poskusna kmetija s funkcijo znanstveno-raziskovalnega ter strokovnega dela. V okviru inštituta delujejo štirje laboratoriji: enološki, prehrambno-biotehnološki, genetski in pedološki, znotraj katerih potekajo znanstvene raziskave in komercialno delo, ki je osredotočeno na zagotavljanje storitev na področju fizikalno-kemijskih in senzoričnih analiz različnih kmetijsko-živilskih proizvodov, analize tal in rastlin.

Vodja projekta, Enološki laboratorij, deluje v okviru Oddelka za kmetijstvo in prehrano Inštituta za kmetijstvo in turizem. Ima dolgo tradicijo  in že od leta 1985 opravlja fizikalno-kemijske analize mošta, vina ter žganih pijač znotraj komercialnih in znanstveno-raziskovalnih dejavnosti. Je zelo velikega pomena za istrske regije v smislu nadzora in dviga kakovosti vina. Od leta 2006 ima Enološki laboratorij status pooblaščenega laboratorija za opravljanje fizikalno-kemijskih analiz vina in drugih pridelkov iz vinske trte ter sadnih vin, za potrebe trženja izdelkov. Od marca 2010 je Enološki laboratorij akreditiran s strani hrvaške agencija (HAA), v skladu z DIN EN ISO/IEC 17025 (Splošne zahteve za usposobljenost preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev), za fizikalno-kemijske analize, od leta 2012 tudi na področju senzorične  analize vina.